Doradztwo prawne IT, czyli w czym pomoże kancelaria prawno-informatyczna?

kancelaria IT

Kancelaria prawna do spraw informatyki, internetu specjalizuje się m.in. w ochronie danych osobowych czy w ochronie własności intelektualnej w internecie, a także w prawie telekomunikacyjnym. Pomaga zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, którzy swoją działalność prowadzą w sieci. Kiedy się do niej zgłosić? Gdy musisz stworzyć regulamin usług elektronicznych, sprzedajesz towar przez internet lub, z drugiej strony, gdy zostałeś oszukany w ten sposób (dotyczy to nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale też innych form przestępstw internetowych, jak stalking, […]