Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria Prawna Warszawa Michał Słomka

W ramach prawa spadkowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

  • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
  • sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • niegodność dziedziczenia,
  • odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
  • pomoc w kwestiach związanych z długami spadkowymi (w tym m.in. w zakresie niespłaconych kredytów spadkodawcy),
  • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, ugód itp.), jak również prowadzenie danej sprawy spadkowej od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Pomoc prawna w kwestiach spadkowych polegać może w szczególności na udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa w każdej fazie sprawy celem prowadzenia wszystkich spraw spadkowych przez kancelarię adwokacką zarówno w relacjach z sądami i organami, urzędami, jak również osobami fizycznymi i prawnymi (w tym bankami i innymi instytucjami, pozostałymi spadkobiercami, wierzycielami i dłużnikami).

(12) 294 22 12