Michał Słomka

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Zakres usług 12

  • Zakres usług 12

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Zakres usług 12

  • Zakres usług 12

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię

  • Zakres usług 12

Obszary działalności

Zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię

  • Zakres usług 12

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Obszar działalności oraz zakres usług
naszej kancelarii

01

Kancelaria Adwokacka Michała Słomki zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną dla osób prywatnych i firm. W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria wykonuje w szczególności następujące czynności:

zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne a także Sąd Najwyższy – sprawy cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze, pracy) oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny),

udzielanie fachowych porad prawnych,

sporządzanie opinii prawnych na potrzeby własne Klienta oraz na potrzeby wykorzystania ich w obrocie lub w relacjach z innymi podmiotami,

sporządzanie pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokumentów wewnątrz korporacyjnych itp.,

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
  • pomoc w kwestiach związanych z szeroko pojętą materią prawa spółdzielczego (w tym spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych),
  • stała obsługa prawna spółek i innych podmiotów,
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • windykacja, dochodzenie należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
  • reprezentowanie i merytoryczne wsparcie Klienta w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnika.

Zakres usług krakowskiego adwokata

Co zyskasz wybierając naszą kancelarię?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.