Najczęstsze spory, pytania o urlop pracownika. O co pytają pracodawcy, pracownicy w sprawie urlopu?

urlop pracownika

Urlop wypoczynkowy, zasady przyznawania i obliczania nastręczają często problemów zarówno pracodawcom jaki i pracownikom. Niezależnie od reguł panujących w firmie wszyscy musimy przestrzegać przepisów dotyczących urlopu. Jakie są najczęstsze spory dotyczące urlopu? O co pytają pracodawcy, o co pracownicy w sprawie urlopu?

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zasady udzielania urlopów pracowniczych są nierzadko przedmiotem kontrowersji, polemiki między pracownikiem a pracodawcą. Obowiązujące przepisy w tej materii są dla wielu osób niejasne i nieprzejrzyste. Planowanie odpoczynku, obliczanie przysługującego wymiaru urlopu, przesunięcie terminu urlopu, czy urlop zaległy to dla wielu przedsiębiorców i zatrudnionych kłopot, z którym nie potrafią się samodzielnie uporać. Różnorakie kwestie w firmie związane z urlopem często wymagają profesjonalnego wsparcia prawnika. Adwokat biegły w prawie pracy pomoże wyjaśnić zagadnienia związane z urlopem, przekaże niezbędną wiedzę dotyczącą przysługujących pracownikowi dni przeznaczonych na wypoczynek.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy. Dla pracownika, którego staż pracy jest poniżej 10 lat urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni kalendarzowych w roku. Pracownikowi ze stażem co najmniej 10 lat przysługuje 26 dni urlopu na rok kalendarzowy.

Jak obliczyć urlop pracownika?

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od okresu pobieranej nauki i pracy zatrudnionego. Wraz z przepracowanym miesiącem pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Każdy miesiąc w pracy to 1/12 pełnego wymiaru urlopu przysługującego za cały rok. Prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w rocznicę rozpoczęcia pracy.

Kto płaci za urlop pracownika?

Pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie. W tym czasie otrzymuje taką samą kwotę uposażenia, jakie otrzymywałby świadcząc pracę, to niezbywalne prawo każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Za okres urlopu wypoczynkowego to pracodawca wypłaca wynagrodzenie.

Kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop?

Co do zasady w firmach obowiązuje reguła przyznawania urlopów zgodnie z planem urlopów. Jednak istnieją sytuacje, w których pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. W okresie wypowiedzenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop w drodze jednostronnej decyzji, bez jego zgody.

Kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop zaległy? Analogiczna sytuacja, w której to do pracodawcy należy decyzja o ustaleniu terminu urlopu może mieć również miejsce, kiedy pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu wypoczynkowego przysługującego za poprzedni rok kalendarzowy.

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Przepisy kodeksu pracy przewidują sytuację, w której pracodawca zmuszony jest do odwołania pracownika z urlopu. W myśl art.167 k.p pracodawca ma prawo przerwać zaplanowany wypoczynek pracownika, kiedy nieprzewidziane okoliczności w przedsiębiorstwie wymagają jego obecności. Do takich sytuacji należą m. in. awaria, absencja osoby wyznaczonej na zastępstwo lub nieprzewidziana kontrola. Istotne, że muszą zostać tutaj spełnione jednocześnie dwie przesłanki. Obecność pracownika w tym czasie musi być niezbędna i taka okoliczność była nie do przewidzenia w chwili rozpoczęcia przez niego urlopu wypoczynkowego.


---
Tel: 784 425 405
E-mail: [email protected]

Kancelaria Adwokacka Kraków

Adwokat w Krakowie ze specjalizacją w prowadzeniu spraw sądowych.

Jak trafić do Kancelarii?

Adwokat Kraków – Kancelaria Adwokata Michała Słomki

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków 

+48 784 425 405

Sekretariat:
tel./fax: (12) 294 22 12

[email protected]

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne
Kancelaria posiada kilka biur na terenie Krakowa, jednak Klientów przyjmujemy w lokalu przy ul. Szafera 9/46, który znajduje się w najbliższym sąsiedztwie budynku sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.
Call Now Button