Odszkodowania

Kancelaria Prawna Warszawa Michał Słomka

Radca prawny Michał Słomka posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań. W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta). Co ważne, w sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość wypłaty należnego Kancelarii odszkodowania dopiero po faktycznej wypłacie na rzecz klienta odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny. Tym samym zakładając sprawę o odszkodowanie klient nie ponosi żadnych wstępnych kosztów, a wynagrodzenie należne Kancelarii za poprowadzenie sprawy jest płatne dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Klienta (jako określony procent od wygranej sumy). Zajmujemy się m.in:

 • odszkodowaniami wypadkowymi,
 • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
 • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
 • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
 • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

Adwokat Michał Słomka posiada bogate doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań. W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta). Co ważne, w sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość wypłaty należnego Kancelarii odszkodowania dopiero po faktycznej wypłacie na rzecz klienta odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny. Tym samym zakładając sprawę o odszkodowanie klient nie ponosi żadnych wstępnych kosztów, a wynagrodzenie należne Kancelarii za poprowadzenie sprawy jest płatne dopiero po otrzymaniu pieniędzy przez Klienta (jako określony procent od wygranej sumy). Zajmujemy się m.in:

 • odszkodowaniami wypadkowymi,
 • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
 • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
 • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
 • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
 • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

W ramach prowadzonych postępowań dochodzimy wszelkich należnych klientowi roszczeń, na które składają się takie roszczenia jak zadośćuczynienie za doznane krzywdy; zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji; zwrot utraconego zarobku lub dochodów; renty określone w Kodeksie cywilnym (rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb; rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej); odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej; odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd; odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie, odszkodowanie za za mienie utracone lub uszkodzone w wyniku pożaru lub zalania itp.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usługi polegającej na poprowadzenia sprawy o uzyskanie należnego odszkodowania, zapraszamy do współpracy i umówienia się na termin spotkania z prawnikiem.

(12) 294 22 12