Michał Słomka

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Prawo spadkowe 112

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Prawo spadkowe 112

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego kandelaria prowadzi następujące sprawy:

  • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
  • sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • niegodność dziedziczenia,
  • odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
  • pomoc w kwestiach związanych z długami spadkowymi (w tym m.in. w zakresie niespłaconych kredytów spadkodawcy),
  • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).

 

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, ugód itp.), jak również prowadzenie danej sprawy spadkowej od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Pomoc prawna w kwestiach spadkowych polegać może w szczególności na udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa w każdej fazie sprawy celem prowadzenia wszystkich spraw spadkowych przez kancelarię adwokacką zarówno w relacjach z sądami i organami, urzędami, jak również osobami fizycznymi i prawnymi (w tym bankami i innymi instytucjami, pozostałymi spadkobiercami, wierzycielami i dłużnikami).

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszych usług
w trzech krokach

01

Umów się z nami na rozmowę.

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo, aby ustalić dogodny termin konsultacji

02

Przygotuj niezbędne materiały.

Przed konsultacją weź ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące Twojej sprawy. Mogą to być: orzeczenia, pisma oraz opis wydarzeń istotnych dla sprawy.

03

Odbierz pełne wsparcie.

Dokładnie przeanalizujemy Twój przypadek, a w zależności od jego specyfiki - zarekomendujemy wykonanie konkretnych czynności.

Zakres usług

Nasze obszary działalności