Michał Słomka

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Prawo lokalowe 12

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

Prawo lokalowe 12

PRAWO LOKALOWE

W ramach prawa lokalowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

  • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
  • o roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu,
  • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu,
  • o eksmisję, w tym w przedmiocie ustalenia prawa do lokalu socjalnego,
  • sprawy związane z lokalami komunalnymi,
  • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
  • o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli,
  • tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali,
  • dziedziczenie lokali,
  • sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.

Ponadto Kancelaria zapewnia pełną obsługę związaną z kwestiami dotyczącymi ksiąg wieczystych (reprezentacja w zakresie postępowania wieczystoksięgowego).

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszych usług
w trzech krokach

01

Umów się z nami na rozmowę.

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo, aby ustalić dogodny termin konsultacji

02

Przygotuj niezbędne materiały.

Przed konsultacją weź ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące Twojej sprawy. Mogą to być: orzeczenia, pisma oraz opis wydarzeń istotnych dla sprawy.

03

Odbierz pełne wsparcie.

Dokładnie przeanalizujemy Twój przypadek, a w zależności od jego specyfiki - zarekomendujemy wykonanie konkretnych czynności.

Zakres usług

Nasze obszary działalności