Michał Słomka

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

O Kancelarii 12

  • O Kancelarii 12

Specjalizacje kancelarii adwokackiej z Krakowa

O Kancelarii 12

  • O Kancelarii 12

O kancelarii

Pomagamy zrozumieć jak działa polskie prawo

  • O Kancelarii 12

Obszary działalności

Zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię

  • O Kancelarii 12

Kancelaria Adwokacka Michała Słomki zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną dla osób prywatnych i firm. W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria wykonuje w szczególności następujące czynności:

zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne a także Sąd Najwyższy – sprawy cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze, pracy) oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny),

udzielanie fachowych porad prawnych,

sporządzanie opinii prawnych na potrzeby własne Klienta oraz na potrzeby wykorzystania ich w obrocie lub w relacjach z innymi podmiotami,

sporządzanie pism procesowych, umów, wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokumentów wewnątrz korporacyjnych itp.,

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
  • pomoc w kwestiach związanych z szeroko pojętą materią prawa spółdzielczego (w tym spółdzielni pracy i spółdzielni mieszkaniowych),
  • stała obsługa prawna spółek i innych podmiotów,
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • windykacja, dochodzenie należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
  • reprezentowanie i merytoryczne wsparcie Klienta w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnika.

Skontaktuj się z nami

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne oraz
zajmiemy się kompleksowym prowadzeniem
Twojej sprawy.

Kancelaria Adwokacka
Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków

+48 784 425 405

Sekretariat:

tel./fax: (12) 294 22 12
[email protected]

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela: Nieczynne