Jak długo może trwać umowa o dzieło?

umowa o dzieło adwokat

Zawarcie jakiejkolwiek umowy może nastąpić na określony czas lub bezterminowo. W przypadku niektórych zobowiązań może to być bardzo problematyczne, przykładem niech będzie chociażby umowa o dzieło. Jak długo może trwać jej realizacja? Czym jest umowa o dzieło? Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu. […]

Ile kosztuje testament notarialny?

testament adwokat

Każdy może samodzielnie sporządzić testament, trzeba jednak wiedzieć jakie wymogi formalne powinien on spełniać, aby wywołał pożądany skutek prawny w przyszłości. Taką gwarancję dają nam notariusze, którzy za właściwą opłatą są w stanie przygotować testament zgodnie z wolą oznaczonej osoby. Ile jednak kosztuje taka usługa? Czym jest testament? Testament jest ostatnią wolą danego człowieka. Tak naprawdę taki dokument może być sporządzony w kilku różnych […]

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez zwierzę?

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

Opieka nad zwierzęciem wymaga troski i zaangażowania ze strony właściciela. Jest to szczególnie ważne, aby nie dopuścić do szkody, którą może wyrządzić nasz pupil. Co jednak jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia? Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez zwierzę i w jakim zakresie? Czym jest szkoda? Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. W praktyce mówimy o niej, gdy poszkodowany wbrew swojej woli dozna określonego uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych.  […]

Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika

zwolnienie pracownika

Zakończenie stosunku pracy może nastąpić z różnych przyczyn, jedną z nich jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Kodeks pracy wyraźnie przewiduje w jakich sytuacjach może ono nastąpić. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Przyjęło się, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia jest najcięższą formą utraty pracy. Tak naprawdę może pojawić się w dwóch przypadkach: z powodu zawinionego działania pracownika, w sposób niezawiniony przez zatrudnionego. Rozwiązanie umowy […]

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

zastępstwo procesowe

Wynajęcie prawnika procesowego kosztuje, przekonał się o tym każdy kto choć raz musiał skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Istnieje jednak sposób na odzyskanie części takich pieniędzy – chodzi oczywiście o możliwość zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Czym jest zastępstwo procesowe? Zastępstwo procesowe polega na reprezentacji danego podmiotu przed sądem. Zgodnie z treścią art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego […]

Co wchodzi w skład kosztów sądowych?

koszty sądowe

Koszty sądowe – słyszał o nich chyba każdy, kto choć raz uczestniczył w postępowaniu sądowym. Wiele osób mylnie sądzi, że w ich skład wchodzi tylko i wyłącznie wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, który reprezentuje stronę na sali sądowej. Okazuje się, że na koszty sądowe składa się szereg różnych elementów. Katalog kosztów sądowych Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie kosztów sądowych jest ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. […]

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

mieszkanie lokatorskie

Korzystanie z nieruchomości lokalowej może odbywać się na podstawie różnych tytułów prawnych. Do najczęstszych należą własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub najem. W obecnym systemie prawnym funkcjonuje także spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – czym dokładnie jest i czy można je np. sprzedać lub zapisać komuś w testamencie? Charakterystyka spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zostało uregulowane dosyć dokładnie w ustawie z dnia […]

Jakie mogą być przyczyny wydziedziczenia?

wydziedziczenie

Nie każdy członek rodziny zasługuje na powołanie do spadku. Tak naprawdę to każdy człowiek może samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu swojego majątku po śmierci, dotyczy to również kwestii wydziedziczenia. Pamiętajmy jednak, że odsunięcie kogoś od spadku wymaga zastosowania właściwej formy i podania dokładnych przyczyn. Czym jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest formą pozbawienia określonej osoby prawa do zachowku po spadkodawcy. W praktyce oznacza to całkowite odsunięcie kogoś od możliwości dziedziczenia, czy też zdobycia ekwiwalentu spadkowego […]

Czym jest przypozwanie?

przypozwanie

Złożenie pozwu zawsze wymaga dla swej ważności dokładnego określenia podmiotu, wobec którego dochodzi się określonego roszczenia. Czasami w postępowaniu sądowym może dojść do tzw. przypozwania – kiedy jednak jest ono możliwe i na jakich dokładnie warunkach? Podstawa prawna przypozwania Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu postępowania cywilnego, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia […]

Czy pracodawca może wysłać na urlop pracownika?

urlop pracownika

Wykonywanie pracy w oparciu o umowę o pracę gwarantuje każdemu zatrudnionemu prawo do urlopu wypoczynkowego. Czy przełożony może decydować o wymiarze i dokładnym czasie wykorzystania takiego odpoczynku? To pytanie będzie pojawiało się szczególnie wtedy, gdy w danym zakładzie pracy zatrudnia się sporą liczbę pracowników. Prawo do urlopu wypoczynkowego Zgodnie z treścią art. 152 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się […]