Kiedy przedawnia się roszczenie o zadośćuczynienie?

zadoscuczynienie

Praktycznie każde roszczenie cywilnoprawne ulega przedawnieniu. W praktyce oznacza to, że po upływie określonego czasu, uprawniony do danego świadczenia traci możliwość skutecznego dochodzenia zapłaty od dłużnika. Taka sytuacja dotyczy także zadośćuczynienia. Kiedy więc ulega ono przedawnieniu? Czym jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za doznaną krzywdę. Zgodnie z regulacją art. 444 i 445 Kodeksu cywilnego, jest ono przyznawane m.in. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju […]

Wypadek w drodze do pracy

wypadek w drodze do pracy

Wypadki w pracy uprawniają do konkretnych świadczeń pieniężnych. Niewielu pracowników ma jednak świadomość, że będzie tak również wtedy, gdy wypadek zdarzy się w drodze do pracy – oczywiście, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. W artykule wytłumaczymy jakich.  Czym jest wypadek pracownika?  Zgodnie z treścią art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się […]

Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

proces sądowy

Założenie sprawy sądowej wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów – mowa tu oczywiście m.in. o opłacie sądowej związanej z pozwem. W przypadku przegranej dochodzą do tego dodatkowo koszty uiszczane na rzecz wygranego. W praktyce takie kwoty mogą być naprawdę spore. Istnieje jednak sposób na ich uniknięcie, a jest nim wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Konieczność opłacania kosztów sądowych Na koszty sprawy sądowej składają się nie tylko opłaty za wnoszone pozwy (co do zasady […]

Czym jest umowa dożywocia?

umowa dożywocia

Sposobów na przekazanie własności nieruchomości jest wiele, choć najpopularniejszymi są sprzedaż, darowizna oraz zapisanie w testamencie. Równie istotną może być umowa dożywocia, dzięki której nieruchomość może przejść na określoną osobę w zamian za spełnienie pewnych warunków. Czym jest więc umowa dożywocia i w jaki sposób ją sporządzić? Notarialna forma przekazania własności Przeniesienie własności jakiejkolwiek nieruchomości wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. To z kolei wiąże się z koniecznością […]

Zasady dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu

lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest określane potocznie jako mieszkanie lokatorskie. W Polsce wiele osób wciąż korzysta z takiego prawa – pojawia się jednak pytanie, czy można je odziedziczyć?  Co wchodzi w skład majątku spadkowego? Masa spadkowa może zawierać w sobie różne elementy. Niezmienne jest jednak to, że w jej skład wchodzą zarówno aktywa (wszystkie wartościowe składniki pozostawione przez zmarłego), jak i pasywa (długi i niewykonane zobowiązania spadkodawcy). […]

Mobbing w pracy? Co można z tym zrobić?

mobbing

O mobbingu w pracy słyszał chyba każdy pracownik. Problem jednak w tym, że większość z nich nie wie jak zachować się w takiej sytuacji i jakie prawa przysługują poszkodowanemu. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo, trzeba tylko wiedzieć jak skutecznie z nich skorzystać.  Czym jest mobbing? Zgodnie z treścią art. 943 §2 Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające […]

Jak uniknąć płacenia zachowku?

uniknięcie płacenia zachowku

Wiele osób dowiaduje się czym jest zachowek w chwili, gdy muszą zapłacić go na rzecz oznaczonej osoby. W takim momencie zobowiązani do uregulowania zachowku często zastanawiają się czy istnieje sposób na uniknięcie płatności. Pojawia się więc pytanie – czy jeszcze za życia spadkodawcy można zabezpieczyć się przed koniecznością płacenia zachowku? Czym jest zachowek? Zachowek, to w najprostszych słowach ujmując, prawo pominiętego przy dziedziczeniu spadkobiercy do żądania wypłaty części spadku po zmarłej […]

Doradztwo prawne IT, czyli w czym pomoże kancelaria prawno-informatyczna?

kancelaria IT

Kancelaria prawna do spraw informatyki, internetu specjalizuje się m.in. w ochronie danych osobowych czy w ochronie własności intelektualnej w internecie, a także w prawie telekomunikacyjnym. Pomaga zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, którzy swoją działalność prowadzą w sieci. Kiedy się do niej zgłosić? Gdy musisz stworzyć regulamin usług elektronicznych, sprzedajesz towar przez internet lub, z drugiej strony, gdy zostałeś oszukany w ten sposób (dotyczy to nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale też innych form przestępstw internetowych, jak stalking, […]

Najczęstsze spory, pytania o urlop pracownika. O co pytają pracodawcy, pracownicy w sprawie urlopu?

urlop pracownika

Urlop wypoczynkowy, zasady przyznawania i obliczania nastręczają często problemów zarówno pracodawcom jaki i pracownikom. Niezależnie od reguł panujących w firmie wszyscy musimy przestrzegać przepisów dotyczących urlopu. Jakie są najczęstsze spory dotyczące urlopu? O co pytają pracodawcy, o co pracownicy w sprawie urlopu? Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego? Zasady udzielania urlopów pracowniczych są nierzadko przedmiotem kontrowersji, polemiki między pracownikiem a pracodawcą. Obowiązujące przepisy w tej materii są dla wielu osób niejasne […]

Prawo spadkowe a wspólny majątek małżonków

prawo spadkowe

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy samego prawa. Oczywiście małżonkowie mogą zdecydować o rozdzielności majątkowej (nawet, jeśli są już wiele lat w zalegalizowanym związku) – w tym celu muszą podpisać odpowiednią umowę przed notariuszem. Jak jednak ustrój majątkowy wpływa na kwestie dziedziczenia? Odpowiedź, jak zwykle znajdziesz w artykule.  Czym jest ustawowa wspólność majątkowa? Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą […]