Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zwalczaniu korupcji w Polsce

Centralne Biuro Antykorupcyjne odgrywa istotną rolę w zwalczaniu i zapobieganiu przestępstw o charakterze finansowym, które pojawiają się przede wszystkim w organach władzy rządowej i samorządowej.  Co to jest korupcja bierna? Zadania CBA nakierowane są przede wszystkim na czyny o charakterze korupcyjnym. Prawo karne dzieli je na tzw. korupcję czynną (łapownictwo) oraz korupcję bierną (sprzedajność).  Zgodnie z treścią art. 228 Kodeksu karnego kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową […]