Wypadek w drodze do pracy

wypadek w drodze do pracy

Wypadki w pracy uprawniają do konkretnych świadczeń pieniężnych. Niewielu pracowników ma jednak świadomość, że będzie tak również wtedy, gdy wypadek zdarzy się w drodze do pracy – oczywiście, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. W artykule wytłumaczymy jakich.  Czym jest wypadek pracownika?  Zgodnie z treścią art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się […]

Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

proces sądowy

Założenie sprawy sądowej wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów – mowa tu oczywiście m.in. o opłacie sądowej związanej z pozwem. W przypadku przegranej dochodzą do tego dodatkowo koszty uiszczane na rzecz wygranego. W praktyce takie kwoty mogą być naprawdę spore. Istnieje jednak sposób na ich uniknięcie, a jest nim wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Konieczność opłacania kosztów sądowych Na koszty sprawy sądowej składają się nie tylko opłaty za wnoszone pozwy (co do zasady […]

Czym jest umowa dożywocia?

umowa dożywocia

Sposobów na przekazanie własności nieruchomości jest wiele, choć najpopularniejszymi są sprzedaż, darowizna oraz zapisanie w testamencie. Równie istotną może być umowa dożywocia, dzięki której nieruchomość może przejść na określoną osobę w zamian za spełnienie pewnych warunków. Czym jest więc umowa dożywocia i w jaki sposób ją sporządzić? Notarialna forma przekazania własności Przeniesienie własności jakiejkolwiek nieruchomości wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego. To z kolei wiąże się z koniecznością […]

Zasady dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu

lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest określane potocznie jako mieszkanie lokatorskie. W Polsce wiele osób wciąż korzysta z takiego prawa – pojawia się jednak pytanie, czy można je odziedziczyć?  Co wchodzi w skład majątku spadkowego? Masa spadkowa może zawierać w sobie różne elementy. Niezmienne jest jednak to, że w jej skład wchodzą zarówno aktywa (wszystkie wartościowe składniki pozostawione przez zmarłego), jak i pasywa (długi i niewykonane zobowiązania spadkodawcy). […]

Mobbing w pracy? Co można z tym zrobić?

mobbing

O mobbingu w pracy słyszał chyba każdy pracownik. Problem jednak w tym, że większość z nich nie wie jak zachować się w takiej sytuacji i jakie prawa przysługują poszkodowanemu. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo, trzeba tylko wiedzieć jak skutecznie z nich skorzystać.  Czym jest mobbing? Zgodnie z treścią art. 943 §2 Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające […]

Jak uniknąć płacenia zachowku?

uniknięcie płacenia zachowku

Wiele osób dowiaduje się czym jest zachowek w chwili, gdy muszą zapłacić go na rzecz oznaczonej osoby. W takim momencie zobowiązani do uregulowania zachowku często zastanawiają się czy istnieje sposób na uniknięcie płatności. Pojawia się więc pytanie – czy jeszcze za życia spadkodawcy można zabezpieczyć się przed koniecznością płacenia zachowku? Czym jest zachowek? Zachowek, to w najprostszych słowach ujmując, prawo pominiętego przy dziedziczeniu spadkobiercy do żądania wypłaty części spadku po zmarłej […]