Czy można samodzielnie napisać testament?

wydziedziczenie

Przekazanie spadku może nastąpić na dwa różne sposoby – na drodze przepisów ustawy lub poprzez sporządzenie testamentu. Wielu ludzi błędnie sądzi, że testament może być sporządzony wyłącznie przed notariuszem. Okazuje się jednak, że przepisy pozwalają na samodzielnie spisanie ostatniej woli.  Czym jest testament? Przez pojęcie testament powinniśmy rozumieć nie tylko dokument, na podstawie którego dochodzi do dziedziczenia, ale także czynność prawną spadkodawcy, dzięki której ma on możliwość zadecydowania o przeznaczeniu majątku po swojej […]

Czy pełnomocnik jest zawsze potrzebny na sali sądowej?

adwokat przed sądem

Część osób odwiedzających kancelarie prawnicze zastanawia się czy adwokat lub radca prawny ma obowiązek reprezentowania swojego klienta przed sądem. Okazuje się, że tak naprawdę zależy to od decyzji danej osoby. Przepisy przewidują bowiem niewielką liczbę spraw, w których udział prawnika na sali sądowej jest bezwzględnie konieczny. Zakres usług prawników Usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych są naprawdę szerokie. Klienci przychodzą z różnymi problemami, jednak zdecydowana większość z nich poszukuje […]

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania?

odszkodowanie

Doznanie krzywdy lub szkody uprawnia do żądania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia lub odszkodowania. W praktyce oba te pojęcia są bardzo często utożsamiane i używane przemiennie. Tak naprawdę zadośćuczynienie nie jest tym samym, co odszkodowanie, inne są także zasady regulujące prawo do ich dochodzenia.  Rekompensata pieniężna za doznaną szkodę lub krzywdę Kodeks cywilny wyraźnie różnicuje odszkodowanie od zadośćuczynienia. Ich rola sprowadza się jednak do tego samego – mają […]