Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna Warszawa Michał Słomka

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

  • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
  • separacja,
  • podział majątku,
  • sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego.

(12) 294 22 12