Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Prawna Warszawa Michał Słomka

W ramach prawa pracy, reprezentując pracodawcę lub pracownika, Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • mobbing,
  • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zfśs, umowy o powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji itp.).

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego.

(12) 294 22 12