Prawo lokalowe

Prawo lokalowe

Kancelaria Prawna Warszawa Michał Słomka

W ramach prawa lokalowego Kancelaria prowadzi między innymi następujące sprawy:

  • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
  • o roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu,
  • o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu,
  • o eksmisję, w tym w przedmiocie ustalenia prawa do lokalu socjalnego,
  • sprawy związane z lokalami komunalnymi,
  • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
  • o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli,
  • tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali,
  • dziedziczenie lokali,
  • sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Ponadto Kancelaria zapewnia pełną obsługę związaną z kwestiami dotyczącymi ksiąg wieczystych (reprezentacja w zakresie postępowania wieczystoksięgowego).

(12) 294 22 12